Hlavní trhy společnosti jsou v Severní Americe, východní Evropě, na domácím trhu, v jižní Asii, jižní Evropě atd. a můžeme dosáhnout odpovídající rychlosti 100 %.

Celkový roční příjem je 10 až 50 milionů USD.